Lut 29, 2016

Posted by | Możliwość komentowania Nieznajomość prawa szkodzi została wyłączona

Nieznajomość prawa szkodzi

Nieznajomość prawa szkodzi

Na różnych etapach życia człowieka pojawiają się czasem problemy związane z potrzebą procedur natury prawnej. Niestety nie każdy potrafi sobie z nimi poradzić. Edukacja społeczeństwa w tym zakresie jest znikoma.
Przeciętny człowiek, którego wiedza o obowiązujących przepisach kodeksu cywilnego, rodzinnego lub karnego nie wystarcza na samodzielne podjęcie jakichkolwiek działań  w obronie swoich praw lub dochodzenia roszczeń, jest zupełnie zagubiony w gąszczu norm i ustaw. Do tego jak wiadomo, język prawniczy znacznie różni się od języka potocznego, więc napisanie pisma do sądu lub innych urzędów sprawia ogromne trudności.
Wiedza z zakresu prawa potrzebna jest w wielu sytuacjach jak: zawieranie umów, nabywanie nieruchomości, odwoływanie się od niekorzystnych decyzji pracodawcy albo obrona przed mobbingiem lub stalkingiem, czy uruchamianie procedur związanych z przejęciem spadku.
W polskich szkołach nie jest prowadzona edukacja prawna. To duży błąd. Młodzież wchodząca w dorosłe życie powinna sporo wiedzieć na temat odpowiedzialności cywilnej, postanowień kodeksu rodzinno – opiekuńczego a także o kwalifikacji czynów jako wykroczenia lub przestępstwa. Taka wiedza mogłaby uchronić młodych ludzi przed wieloma błędami, mogącymi zaważyć na ich dalszym życiu.
Oczywiście w każdej trudnej sytuacji pomocą może służyć adwokat; wskaże drogę postępowania, udzieli porady napisze pismo, w którym użyty będzie język specjalistyczny. Ale usługi prawne są kosztowne. W mniej skomplikowanych sprawach można by uniknąć tych wydatków gdyby bardziej powszechna była edukacja prawna lub chociażby nauka samodzielnego poszukiwania informacji z wiarygodnych źródeł, na przykład z Dzienników Urzędowych lub internetowych portali redagowanych przez specjalistów.

Read More
Lut 29, 2016

Posted by | Możliwość komentowania Studia została wyłączona

Studia

Studia

Od kilku lat rośnie liczba studentów. Coraz więcej młodych ludzi po zdaniu matury decyduje się kontynuować naukę na studiach. Uważają, że wyższe wykształcenie gwarantuje w przyszłości zdobycie interesującej i dobrze płatnej pracy. Niestety, nie zawsze to się sprawdza.
Zarówno publiczne, jak i prywatne uczelnie oferują wiele kierunków studiów. Do najchętniej wybieranych od lat należą między innymi medycyna i prawo. Popularnością cieszą się też filologie obce, zarządzanie i marketing, pedagogika oraz informatyka. Osoby, które pasjonują się naukami ścisłymi wybierają częściej studia na politechnikach niż na uniwersytetach. Ich zdaniem, edukacja na tego typu uczelni pozwoli im lepiej połączyć teoretyczny i praktyczny aspekt studiów. Młodzi ludzie doskonale rozumieją, że dziś oprócz dyplomu ukończenia studiów liczą się też praktyki, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe. Sam dyplom to często za mało, by dostać interesującą pracę po ukończeniu studiów. Podobnie zresztą jak zdobyta tam wiedza teoretyczna. By zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, wielu studentów podejmuje też drugi kierunek studiów. Niektórzy robią to w celu rozszerzenia zakresu swojej wiedzy. Inni z kolei, by zostać ekspertami w zupełnie im dotąd obcej dziedzinie. Poza intensywną nauką na studiach wielu młodych ludzi przykłada dużą wagę do nauki języków obcych. Poza obowiązkowymi lektoratami, będącymi częścią planu studiów, duża grupa studentów uczęszcza na dodatkowe kursy. Zależy im na zdobyciu certyfikatów, informujących przyszłego pracodawcę o tym, w jakim stopniu znają dany język obcy.
Młodym ludziom zależy na zdobyciu jak najlepszego wykształcenia. Wielu z nich postanawia też równocześnie studiować i pracować, by w szybkim tempie zdobyć doświadczenie zawodowe.

Read More
Lut 29, 2016

Posted by | Możliwość komentowania Wykształcenie – czy na pewno najważniejsze? została wyłączona

Wykształcenie – czy na pewno najważniejsze?

Wykształcenie – czy na pewno najważniejsze?

Od najmłodszych lat do osiągnięcia pełnoletności spoczywa na nas obowiązek szkolny. Jednak większość młodzieży, czy to pod wpływem własnych ambicji, czy nacisku rodziców, decyduje się na dalszą edukację. Czy warto zdobywać i jak na zdobyte dyplomy patrzą przyszli pracodawcy?

Nie możemy się oszukiwać – osoby z podstawowym wykształceniem raczej nie mają co liczyć na dobrą pracę. Zazwyczaj oferuje się im zajęcia fizyczne, za najniższą stawkę. Dopiero gdy zdobędą doświadczenie i wiedzę w jakiejś dziedzinie mogą liczyć na lepszą wypłatę. Dużo lepszy start na rynku pracy mają Ci, których edukacja zakończyła się na szkole zawodowej. Osoba która ich zatrudni będzie miała pewność ze posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności by podjąć się pracy w wyuczonym zawodzie.

Co roku sporą grupą wśród Polskiej młodzieży są absolwenci liceów ogólnokształcących. Większość z nich decyduje się zdobywać dalsze wykształcenie na uniwersytetach i politechnikach. Zdobyta wiedza jest często wyłącznie teoretyczna, zwłaszcza w przypadku tych pierwszych. Nie dziwi więc, że pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby świeżo po obronieniu dyplomu. Rozwiązaniem tego problemu mogą być bezpłatne staże i praktyki odbywane w trakcie studiów. Pomogą nie tylko poznać podstawy pracy, ale także specyfikę danej branży.

Podstawą dobrego wykształcenia jest biegła znajomość języka obcego. Do najpopularniejszych należy angielski, ale uznaniem cieszą się też kandydaci władający niemieckim, francuskim a nawet rosyjskim. Warto więc przykładać się do nauki języka – certyfikaty z ukończonych kursów znacznie podnoszą naszą atrakcyjność w oczach pracodawcy.

Oczywiście zawsze warto swoją wiedzę, uczęszczać na szkolenia, konferencje i kursy. Dodatkowe pozycje w CV na pewno je uatrakcyjnią. Pamiętajmy jednak, by każdy dyplom poparty był odpowiednią wiedzą i umiejętnościami.

Read More
Lut 29, 2016

Posted by | Możliwość komentowania Matura z angielskiego została wyłączona

Matura z angielskiego

Matura z angielskiego

Przyszli maturzyści dzielą się na dwie grupy. Jedni cieszą się na egzamin z języka obcego, ponieważ nie mają z nim problemu. Drudzy na samą myśl o maturze z języka mają łzy w oczach. Niestety nie wszyscy przykładają się do nauki języków w jednakowym stopniu, ważne są również predyspozycje i chęci nauczenia się języka. Jeśli chodzi o wybór języka obcego przeważa język angielski. Jest on najczęściej wybierany, ze względu na prostotę, a także powszechność stosowania. Angielskiego w dzisiejszych czasach uczymy się od najmłodszych lat, poza tym jest to język, dzięki któremu porozumiemy się z większością ludzi na naszym globie. Na maturze potrzebna jest nie tylko wiedza z zakresu słownictwa, wymowy, ale również gramatyka danego języka. Egzamin dzieli się na dwie części – pisemną i ustną. Pisemna to zarówno czytanie, pisanie, a także rozumienie ze słuchu, które bardzo często przysparza problemów. Część ustna egzaminu językowego to sprawdzenie umiejętności porozumiewania się danym językiem w praktyce. Edukacja w Polsce w zakresie języków obcych jest coraz lepsza. Coraz więcej osób widzi przyszłość w poznawaniu nowych języków obcych. Powstają nowe szkoły językowe, wiele osób chodzi na korepetycje, a także lekcje z native speakerami. Przyszli maturzyści muszą również pamiętać o szlifowaniu swoich umiejętności i wykonywaniu jak największej ilości próbnych matur. Dzięki temu poznają różnego typu zadania, mogą sprawdzić swoją aktualną wiedze, którą można później nadrobić. Jeśli ktoś ma problem z gramatyką niezbędne jest wykonywanie jak największej ilości ćwiczeń. Tylko w ten sposób efektownie się uczymy. Do matury ustnej niezbędne jest podstawowe słownictwo oraz umiejętność porozumiewania się w języku obcym.

Read More
Lut 29, 2016

Posted by | Możliwość komentowania Matura z polskiego została wyłączona

Matura z polskiego

Matura z polskiego

Wielkimi krokami zbliża się egzamin maturalny. Dla wielu licealistów jest to stresujący czas intensywnej nauki i przygotowywania się do najważniejszego egzaminu w życiu – matury. Egzaminy zaczynają się w maju. Pierwszy jest język polski. Jest to egzamin dosyć prosty, o ile uczeń posiadł umiejętność czytania, pisania i logicznego myślenia. Do języka polskiego niezbędna jest wiedza z zakresu lektur szkolnych wedle wykazu (podstawowe lektury dla maturzystów piszących maturę podstawową, oraz dodatkowo wykaz lektur rozszerzonych, dla tych, którzy zdają maturę rozszerzoną). Matura z polskiego jest obowiązkowa. Oznacza to, że każdy kto chce zdać maturę musi zdać z wynikiem pozytywnym język polski. Dlatego zdecydowana większość uczniów wybiera poziom podstawowy. Poziom rozszerzony wybierają najczęściej ci z maturzystów, którzy potrzebują rozszerzonego języka polskiego, by dostać się na wymarzone studia. (edukacja nie kończy się na maturze w większości przypadków). Zatem przygotowania do tego przedmiotu należy zacząć od przypomnienia sobie wszystkich lektur, które były omawiane w szkole średniej. Są to zarówno starsze dzieła („Pan Tadeusz”, „Lalka”, „Zbrodnia i kara”), jak i literatura współczesna („Inny świat”). Do lektur obowiązkowych zaliczają się również wybrane wiersze między innymi Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza oraz Bolesława Leśmiana. Oczywiście oprócz literatury polskiej, należy znać również wybitne dzieła światowe („Makbet”, „Świętoszek”, „Jądro ciemności”). Wszystkie te dzieła były omawiane na lekcjach języka polskiego w szkole średniej, zatem każdy kto je przeczytał, nie będzie miał problemów ze zdaniem matury na poziomie podstawowym. Oczywiście wszyscy ci, którzy nie zdali w pierwszym terminie mogą maturę poprawiać.

Read More
Lut 29, 2016

Posted by | Możliwość komentowania Zajęcia dodatkowe – za i przeciw została wyłączona

Zajęcia dodatkowe – za i przeciw

Zajęcia dodatkowe – za i przeciw

Wielu rodziców staje współcześnie przed dylematem, który wzbudza wiele kontrowersji oraz dyskusji. Mowa tu zajęciach dodatkowych dla dzieci oraz młodzieży. Wiele osób uważa, iż posyłanie na nie dzieci to zabieranie im ich cennego czasu wolnego, który niezbędny jest do odpoczynku oraz szczęśliwego dzieciństwa. Nie musi być wcale jednak tak, iż zajęcia pozalekcyjne mają być niechcianą udręką. Mogą okazać się bowiem nie tylko niezwykle rozwijające oraz korzystne, ale przynosić dzieciom i ich starszym kolegom zwyczajnie dużo radości. Warto wybrać jednak takie zajęcia, które nie tylko rozwiną podopiecznego, ale także go zwyczajnie zainteresują. Dzięki temu korzyść może być podwójna, a zajęcia pozalekcyjne stać się nie przykrym obowiązkiem, a ciekawym i twórczym sposobem na spędzanie wolnego czasu.

Edukacja nie musi być przecież wcale nudna, ani męcząca. Obecnie proponowane zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży prowadzone są w taki sposób, iż nie sposób ich nie polubić. Wiedza podawana jest na nich w taki sposób, by zachęcić uczestników do nauki oraz współdziałania. Zajęcia takie to dobra inwestycja w przyszłość dziecka. Warto zastanowić się zwłaszcza nad zajęciami rozwijającymi zdolności językowe. Język obcy obraz dbałość o mowę ojczystą jest we współczesnych niezwykle ważna. Trudno wyobrazić sobie przyszłość dziecka bez znajomości przynajmniej dwóch języków obcych. Najbardziej istotna jest oczywiście znajomość języka angielskiego, który niezmiennie od lat pozostaje mową wiodącą na całym świecie. Bardzo popularny jest również hiszpański, a w Europie niemiecki oraz francuski.
Bez znajomości choćby jednego z nich trudno nie tylko o dobrą pracę, ale także wykształcenie. Wiele wykładów także  Polsce prowadzonych jest choćby po angielsku.

Read More
Lut 29, 2016

Posted by | Możliwość komentowania Po co dzieciom szkoła została wyłączona

Po co dzieciom szkoła

Po co dzieciom szkoła

Większość polskich uczniów niechętnie chodzi do szkoły. Związane jest to z wieloma czynnikami – przymus chodzenia do szkoły, konieczność uczenia się przedmiotów nieprzydatnych w życiu czy niesympatyczni nauczyciele to zaledwie kilka powodów, dla których edukacja wielu dzieci jest jedynie przymusem, wynikającym z przepisów.

Tymczasem wiedza, jaką dzieci wynoszą z zajęć szkolnych, jest nie do przecenienia. Oczywiście sama nauka w szkole czy uczestniczenie w zajęciach to trochę mało, aby posiąść wystarczającą do zdania egzaminów końcowych wiedzę. Czego się najchętniej uczą uczniowie? Ważne są dla nich języki obce, przy czym najczęściej uczniowie w polskich szkołach poznają język angielski. Ponad połowa polskich uczniów uczy się co najmniej 2 języków obcych. Jeśli chodzi o zajęcia z języka polskiego czy matematyki, to od kilku lat zakres wiedzy jest ograniczany, a samo nauczanie dwóch kluczowych przedmiotów ogranicza się do przekazania podstawowych umiejętności niezbędnych do zaliczenia testów końcowych.

Dla wielu uczniów przedmiotem problematycznym jest matematyka, której nauczanie powinno się rozpocząć wraz z początkiem edukacji wczesnoszkolnej. Powinno, a jednak się nie zaczyna. Początek szkoły to zajęcia połączone w bloki tematyczne, zatem nauczyciele, którzy w przeszłości sami miewali problemy z przyswojeniem podstawowych pojęć matematycznych, unikają regularnych zajęć z matematyki. Zgodnie z badaniami, które przeprowadzono w 2015 roku wśród nauczycieli gimnazjalnych, okazało się, że nawet oni popełniają błędy w wyliczeniach czy też nie są w stanie wyciągnąć poprawnych wniosków z zadań. Nic zatem dziwnego, że współczesna szkoła kojarzy się z wyjazdami w ramach zielonej szkoły czy przerwami międzysemestralnymi.

Read More